Metody nauczania

Nasze metody nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb słuchaczy, jednakże dominującą metodą nauczania w YOUNG jest metoda komunikatywna. Dzięki tej metodzie rozwijamy u naszych słuchaczy równolegle wszystkie cztery sprawności językowe, tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.

Zdecydowany nacisk kładziemy jednak na mówienie. Zgodnie z zasadą profesora Norberta Morcinca: „Żeby nauczyć się gadać, trzeba gadać”, na każdych zajęciach nasi wszyscy słuchacze angażowani są do mówienia w języku obcym. Odbywa się to poprzez aranżację sytuacji z życia codziennego takich jak: robienie zakupów, wizyta u lekarza, umawianie się na spotkanie itp. Słuchacze mają tu za zadanie przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw w języku obcym. Powszechnymi formami pracy na zajęciach są więc: odgrywanie dialogów i scenek, dyskusje w parach i małych grupkach jak również różnego rodzaje gry i zabawy dydaktyczne.

Nasi słuchacze poza językiem poznają również kulturę danego kraju. Odbywa się to poprzez dobór odpowiednich tematów, jak również wykorzystanie autentycznych materiałów, takich jak: wycinki z gazet, wydruków z Internetu, nagrań piosenek i fragmentów programów telewizyjnych itp.